АДМИНИСТРАЦИЯ

Сатыбалдиева Гульнара Каныметовна
директор
(3943)58-7-72
         Усубакунова Аида Амановна
окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары
Жумабаева Тинатин Байышовна
тарбия иштери боюнча уюштуруучу
Comments