ДОЛБООРЛОР
2015-жылдын ноябрь айында Россия мамлекети менен 

"Госсотрудничество" аркылуу "Школьник ТВ" долбоорунун

 негизинде мектепке параболикалык антенна жана 

телевизор коюлду.

Comments