МЕКТЕП ПОРТФОЛИОСУ


Кыргыз Республикасы. Ысык-Көл областы.                     Ысык-Көл району.
           Өрнөк орто мектеби.
         жалпы билим берүүчү мектеп


Comments