Бала мектеп жашына жеткенде (6 жашка) мектепке даярдоо курсуна кабыл алынат.
Даярдоо курсуна кабыл алуу үчүн төмөнкү иш кагаздар даярдалат:
    1.Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү.
    2.Мектеп директорунун атына ата-эненин арызы.
    3.3/4 форматындагы сүрөт.
    4.Өздүк дело
    5.Медициналык кароодон өткөрүлгөндүгү тууралуу справка