МЕТОД БИРИКМЕЛЕР

    Өрнөк орто мектебинде мугалимдер предметтерге карата 3 метод бирикмеге бөлүнгөн:


    1. Гуманитардык багыттагы метод бирикме   жетекчиси:  Шамбетова Гульнара Бекбосуновна

    2. Табигый-эстетикалык багыттагы метод бирикме жетекчиси: Орунбаева Нуржан бейшеналиевна

    3. Башталгыч класстардын метод бирикмеси  жетекчиси: Токтомамбетова Дилара Айнидиновна

                                                            

Comments