МЕТОД БИРИКМЕЛЕРДИН ПЛАНДАРЫ

     Бекитемин: Мектептин директору:                  Сатыбалдиева Г.К.

          Орнок орто мектебинин башталгыч класстар усулдук бирикмесинин

                          2020-2021-окуу жылына карата тузулгон иш планы.


Аткарылуучу иш чаралар

Мооноту

Жооптулар

1

2020-2021-окуу жылында башталгыч класстар боюнча иштелген иштерге анализ беруу

Сентябрь

Бирикме жетекчиси жана мучолору

2

2020-2021-окуу жылына карата усулдук бирикменин иш планын тузуу жана бекитуу

Сентябрь

Бирикме жетекчиси жана мучолору

3

Жаш мугалимдерге насаатчыларды бекитуу

Сентябрь

Бирикме мучолору

4

Ачык сабактардын планын тузуу

Сентябрь

Бирикме мучолору

5

« Кызыгуу менен окуйбуз» корком окуу конкурсу (2-4-кл.)

Октябрь

Класс жетекчилер

6

«Башталгыч класста окуучулардын окуу кондумдорун кантип жакшыртабыз?» (доклад)

Октябрь

Усенбаева Н.

7

Ачык сабактар декадасын откоруу

Октябрь,декабрь

Бирикме мучолору

8

« Калыптандыруучу баалоо» (доклад)

Ноябрь

Курманалиева З..

9

Жазуу иштерине коюлуучу талаптар, аларды баалоо. «Улгулуу дептерлер» коргозмосун уюштуруу.

Ноябрь

Токтомамбетова Д. Класс жетекчилер

10

Башталгыч класстарда сабактардын берилиши

Декабрь

Админ-я, бирикме жетекч.

11

Окуу техникасын текшеруу, мониторинг жургузуу.

Декабрь

Админ-я,бирикме  мучол.

12

Учурдагы иштер.

Декабрь

Бирикме мучолору


   Бекитемин

                                                            Мектеп директору                        Сатыбалдиева Г.К.

Орнок орто мектебинин   математикалык  -эстетикалык усулдук

бирикменин     1-жылдык  боюнча  иш планы.      

            Аткарылуучу    иштер

мооноту

жооптуу

Эскертуу.

1

Откон окуу жылындагы иштелген иштерге

анализ.Жаны окуу жылына милдеттерди

кабыл алуу,отулуучу  ачык сабактарга

план тузуу.


сентябрь


Орунбаева Н.


 2

Окуучуларды олимпиадага даярдоо

               (дайыма)

сентябрдан

баштап

бирикменин

мучолору


 

 3

Биология сабагынын башка предметтер

менен байланышы.


октябрь


Абдрахманова

      Айнура . 4

      Усулдук кенештин ишин

        презинтациялоо.

                       (1-чейрекке анализ)


октябрь


Орунбаева Н. 5


Тарых,география сабактарын текшеруу


ноябрь


Бирикменин

мучолору
6


Мектеп ичинде олимпиада откоруу


ноябрь


Бирикменин

мучолору


   

7 8


Математика,физика ,ОИВТ  сабактарынын

    декадасы.

 

1-жарым жылдыкта иштелген иштерге

            анализ.


декабрьдекабрь


Бирикменин

мучолору


Орунбаева Н.


    

                                                                                              Бекитемин:

                                                                                              Мектептин директору  Сатыбалдиева Г.К.                                     

              Гуманитардык багыттагы усулдук бирикменин I жарым  жылы учун иш планы.                 

                                               2020-2021-окуу жылы.

Аткарылуучу иштер

мооноту

Ким жооптуу

1.

Откон жылдагы усулдук бирикменин иштерине анализ беруу

сентябрьМусаева Г.Ш

2.

Жаны окуу жылына план тузуу

сентябрь

Мусаева Г.Ш

3.

Усулдук кенештин мучолорун бекитуу

сентябрь

Усубакунова А.А.

4.

«Аялуу жан сырын адам дилинде айта алат бир гана эне тилинде»тил жумалыгын откоруу.

Сентябрь-

ноябрь

Усубакунова А.

5.

Таланттуу жана жондомдуу окуучулар менен иш алып баруу,пландарын бекитуу

сентябрь

Предметтик мугалимдер

6.

Кыргыз макал лакаптарын, чечен айтыш боюнча конкурс.

октябрь

Мусаева Г.

7.

Алдынкы тажрыйбалуу мугалимдердин тажрыйбаларын жайылтуу.Сабактарына катышуу.

октябрь

 

Усубакунова А.А.

8.

Окуучулар менен интеллектуалдык марафон откоруу.

ноябрь

Предметтик мугалимдер

9.

«Кызыгуу менен окуйбуз»корком окуу конкурсу(2-4 жана5-8-класстар арасында)

ноябрь


10.

Сабактарга катышуу,анализ беруу

дайыма

Мусаева Г.Ш.

11.

Жетишпеген окуучулар менен иш алып баруу

дайыма

Предметтик мугалимдер

12.

Мектеп ичинде олимпиада откоруу.Райондук олимпиадага окуучуларды даярдоо

Сентябрь-декабрь

Предметтик мугалимдер

13.

Окуучулардын билимин текшеруу

(дептер абалы,окуу техникасы)2-6-кл.

ноябрь

Предметтик мугалимдер

14.

Англис сабагына катышуу,анализ беруу

декабрь

Усубакунова А.А.

15.

Неделя русского языка

декабрь

Шамбетова Г.

16.

Ч.Айтматовдун туулган кунуно карата стенгазета, буклет,реферат чыгаруу

декабрь

Мусаева Г.

17.

День английского языка

декабрь

Орунбаева Г.

                                                             

  

                                                                                                Бекитемин­­:____________

                                                                                                Мектептин директору Сатыбалдиева Г.К

                      Гуманитардык багыттагы усулдук бирикменин сентябрь айынын

                                                              иш планы

                                                         2020-2021-окуу жылы.

Аткарылуучу иштер

Мооноту

Ким жооптуу

1

Откон жылдагы усулдук бирикменин иштерине анализ беруу

3-сентябрь

Мусаева Г.Ш

 

2

Жаны окуу жылына план тузуу

5-сентябрь

Мусаева Г.Ш

3

Усулдук кенештин мучолорун бекитуу

7-сентябрь

 Усубакунова А.А


4

«Аялуу жан сырын адам дилинде айта алат бир гана эне тилинде»тил жумалыгын откоруу

Сентябрь-ноябрь

 

Усубакунова

5

Таланттуу жана жондомдуу окуучулар менен  иш алып баруу,пландарын бекитуу

14-сентябрь

Предметтик

мугалимдер

6

Жетишпеген окуучулар мене ниш алып баруу.

17-сентябрь

Предметтик мугалимдер

 

 

 Метод бирикменин жетекчиси:                       Мусаева Г.Ш.

 

 

 

                                                                                              Бекитемин____________

                                                                                              Мектептин директору Сатыбалдиева Г.К

                                 Гуманитардык багыттагы усулдук бирикменин

                                           сентябрь айынын жумалык иш планы.

                                                       2020-2021-окуу жылы.

Мооноту

          Аткарылуучу иштер

Ким жооптуу

1

1-жума

-Откон жылдагы усулдук бирикменин

иштерине анализ беруу

-Жаны окуу жылына план тузуу

-Усулдук кенештин мучолорун бекитуу

Мусаева Г.Ш.

2

2-жума

-Бирикмедеги мугалимдердин сабак отуу ыкмасын текшеруу

-Кыргыз тил,орус тил,англис тил дептерлеринин абалын текшеруу

Усубакунова А.А.

 

Мусаева Г.Ш.

3

3-жума

-Таланттуу жана жондомдуу окуучулар менен иш алып баруу,пландарын бекитуу

-Асангазиева Жаркындын ачык сабагына катышуу,анализ беруу

-Жетишпеген окуучулар иш алып баруу

Мусаева Г.Ш.

4

4-жума

-Тил гимни,доклад,кыргыз бий,жанылтмачтар

-Корком окуу,суроо-жооп,дил баян,жекече ырлар

-Манас айтуу,стенгазета,бий конкурсу

-Макал-лакап,сценка,кара жорго

-Тил гимни,кроссворд,жыйынтыктоо

Усубакунова

                        

 

                      

 

                                                                                                    Бекитемин _______________

                                                                                                Мектептин директору Сатыбалдиева Г.К

              Гуманитардык багыттагы усулдук бирикменин октябрь айынын                                                                                                                       

                                               иш планы

                                               2020-2021 окуу жылы

    Аткарылуучу иштер

мооноту

Ким жооптуу

1

Кыргыз макал лакаптарын,чечен айтыш боюнча конкурс

1-жума

Мусаева Г

2

Алдынкы тажрыйбалуу муга-

лимдердин тажрыйбаларын

жайылтуу.Сабактарына катышуу

2-жума

Усубакунова А.А

Мусаева Г.Ш.

3

Таланттуу,жондомдуу жана жетишпеген окуучулар менен иш алып баруу

3-жума

Предметтик мугалимдер

4

Райондук олимпиадага окуучуларды даярдоо

4-жума

Предметтик

мугалимдер

 

 

                                      Метод бирикменин жетекчиси:                  Мусаева Г.Ш.

                                                                        


                                                                                               Бекитемин_____________

                                                                                               Мектеп директору Сатыбалдиева Г.К.

                      Гуманитардык багыттагы усулдук бирикменин октябрь айынын

                                                 жумалык иш планы

                                               2020-2021-окуу жылы

Мооноту

          Аткарылуучу иштер

Ким жооптуу

1

1-жума

- Класстар арасында макал лакап айтышуу

-жанылтмач айтышуу

-табышмак айтышуу

-чечен айтышуу

-тил гимни,жыйынтык

-Узакбаева Венеранын «Золотая

осень» аттуу ачык сабагына катышуу,анализ беруу

 

 

Мусаева Г

 

 

 

Усубакунова А.А.

2

2-жума

-«Соз айкашындагы создордун байланыштуу жолдору» аттуу Мусаеванын ачык сабагына катышуу,анализ беруу

-Алдынкы тажрыйбалуу мугалимдердин: Узакбаеванын жана Мусаеванын сабактарына катышып,тажрыйбаларын жайылтуу

-«А.С.Пушкин»

аттуу ачык сабагына катышып,

анализ беруу

 

 

 

Усубакунова А.А.

 

 

 

Мусаева Г.Ш.

3

3-жума

-Таланттуу жана жетишпеген

окуучулар менен иштоо

-Усубакунова жана Орунбаеванын

ачык сабактарына катышып,

анализ беруу

Предметтик

мугалимдер

Узакбаева

Орунбаева

4

4-жума

-Райондук олимпиадага окуучуларды даярдоо

-Бекжанованын «Бата деген эмне?» жана Шамбетованын «Серая Шейка» аттуу ачык сабактарына катышып, анализ

беруу

Предметтик

мугалимдер

 

Усубакунова А.А.

 

 

                         Метод бирикменин жетекчиси:                          Мусаева Г.Ш.

 ШШ

 

                                                                                         Бекитемин _______________

                                                                                         Мектептин директору Сатыбалдиева Г.К.

                         Гуманитардык багыттагы усулдук бирикменин 2020-2021-окуу                                     

                                        жылынын I чейрегинде иштеген ишине анализ.

 

                                                               Сентябрь айы.

       Откон жылдагы иштерге анализ берилип,жаны окуу жылына пландар тузулуп,милдеттер кабыл алынды.Откон жылдагы иштердин жетишкендиктери жана кемчиликтери каралып чыкты.Метод бирикменин мучолору бекитилди.Ар бир мугалимге саттар болунуп берилип,календардык пландар тузулуп,бекитилди.Таланттуу,жондомдуу жана жетишпеген окуучулар такталып,иш алып баруунун пландары бекитилди.

 «Аялуу жан сырын адам дилинде айта алат бир гана эне тилинде» тил жумалыгы откорулду.

  Асангазиеванын ачык сабагына катышып,анализ берилди.

 Кыргыз тил,орус тил,англис тил дептерлеринин абалы текшерилип,кемчиликтери жоюлду.

                                                                 Октябрь айы.

        Кыргыз макал лакаптарын,табышмактарын,жанылтмачтарын,чечен айтыш боюнча конкурс откорулду. Алдынкы тажрыйбалуу мугалимдер Узакбаеванын жана Мусаеванын ачык коргозмолуу сабактарына катышып,тажрый-балары жайылтылды.

       Таланттуу ,жондомдуу жана жетишпеген окуучулар менен иш алып барылып жатат.Райондук олимпиадага окуучуларды даярдоо иши журуп жатат.Бирикмедеги мугалимдердин ачык сабактарына

катышып,анализдер берилди.

 

 

 

 

                                                         

 


Comments