МЕТОД КЕҢЕШМЕ


2015-2016-окуу жылына карата усулдук кеңештин иш планы.

1-кеңешме

1.2014-2015-окуу жылындагы усулдук иштердин жыйынтыгы, жаңы окуу жылында окутуунун сапатын жогорулатуу боюнча маселелерди кароо.

 2.Усулдук кеңештин мүчөлөрүн бекитүү

3.Жаш мугалимдерге насаатчыларды бекитүү

4. мугалимдердин ишмердүүлүгүн баалоо

сентябрь

Мектеп директору

Окуу бөлүмүнүн башчысы

 

 

 

 

 

 

 

МБ жетекчилери

 

 

2-кеңешме

1.    1-чейректин жыйынтыгы

2.“Кызыгуу менен окуйбуз” көркөм окуу конкурсу 5-8-класстар арасында

3. Башталгыч класстардын окуу техникасы жана окуп түшүнүүсү

4.Алдыңкы тажрыйба мектебиндеги мугалимдердин инновациялык тажрыйбалары

 

ноябрь

Окуу бөлүмүнүн башчысы

Китепканачы

 

 

Токтомамбетова Д

 

Жанабулова З

 

3-кеңешме

1.2-чейректин жыйынтыгы

2.Математика,ОИВТ жана физика сабактарынын декадасы

декабрь

Табигый математикалык бирикменин МБ жетекчиси

 

4-кеңешме

1.3-чейректин жыйынтыгы

2. Таланттуу жана жөндөмдүү окуучулар менен иш алып баруу.

XXI кылымдын интеллектуалы” кароо сынагын өткөрүү жана райондук кароо сынакка катышуу

3.4-5-класстарда окуу техникасы жана окуп түшүнүүсү

март

Окуу бөлүмүнүн башчысы

Гуманитардык бирикменин МБ жетекчиси

 

 

 

Окуу бөлүмүнүн башчысы

 

 

5-кеңешме

1.4-чейректин жыйынтыгы.

2.”Бирге окуйбуз” проектисинин үстүндө иштөөнүн жыйынтыгы

май

Окуу бөлүмүнүн башчысы

Ментор

 

 

6-кеңешме

1.Мектепте усулдук бирикмелердин иштерин жыйынтыктоо.

2.Жаңы окуу жылына милдеттерди коюп чыгуу

июнь

 

Мектеп директору

Окуу бөлүмүнүн башчысы

 

 

 

 

 

Comments