Ачык эшиктер күнү

Отправлено 30 мар. 2016 г., 09:11 пользователем Венера Акматбекова


         Ата-энелер менен байланышты күчөтүү                      
    максатында мектепте ачык эшиктер күнү 
      
    өткөрүлүп турат. Ата-энелер балдарынын                      
    сабактарына катышып, билимин, жетишүүсүн, 
    
    окуп түшүнүүсүн баалап, жетишпеген жагын 
    
    үйдөн жардам берүүгө аракет кылат.
    
     Мугалим ата-эне менен бирдикте окуучунун 
    
     билим сапатын көтөрүүгө аракеттенүүдө.

Comments