Ата-энелер жыйналышы

Отправлено 30 мар. 2016 г., 09:24 пользователем Венера Акматбекова   [ обновлено 30 мар. 2016 г., 09:45 ]
         Мектепте традициялык эмес ата-энелер 

    жыйналышы өткөрүлүп жатат. Жыйналышта

    ата-энелер бири-бирине жылуу маанай каалоо, 

    өз атын мимика менен түшүндүрүп берүү, 

    ролдорду аткаруу, эссе жазуу тапшырмаларын 

    аткаруу менен бири-бирин жакындан таанып,

    мамиле түзүүгө шарт түзүлөт. "Баламдын 

    келечеги","Мен баламды кантип тарбиялайм", 

    "Мен бактылуу ата-энемин" ж.б темаларда эссе 

      жазып, өз оюн бөлүшүү менен балдардын 

     тарбиясы, алардын келечеги тууралуу ой 

     бөлүшүшөт

Comments