"Энелерге ыр десте" тарбиялык саат

Отправлено 18 мар. 2016 г., 09:43 пользователем Венера Акматбекова

      
        Башталгыч класстарда энелердин катышуусу 

     менен энелерге арналган "Энелерге ыр десте" 

     майрамдык тарбия сааты өтүлдү.

     Сабакта энелер балдарынын өнөрлөрүнө күбө 

     болуу менен бирге өздөрү да активдүү катышып, 

      көңүлдөрү ачылды.

Comments