Ачык сабактар

Отправлено 19 нояб. 2015 г., 07:21 пользователем Венера Акматбекова   [ обновлено 27 нояб. 2015 г., 05:21 ]   Мектепте ачык сабактар декадалары өтүлүп турат.

тажрыйбалуу мугалим Узакбаева В орус тили сабагынан 

топтордо иштөө жана баалоо боюнча ачык сабак өтүп өз 

тажрыйбасы менен бөлүштү.

Кыргыз тил сабагы боюнча Усубакунова Аида 7-класста 

"тактоочтун түрлөрү" темасында жыйынтыктоо сабагын өттү

    
Comments