Тарбиялык сааттар

Отправлено 23 дек. 2015 г., 19:32 пользователем Венера Акматбекова   [ обновлено 24 дек. 2015 г., 19:10 ]

      "Бүткүл дүйнөлүк китеп окуу" күнүнө карата

  6-класстын класс жетекчиси  

Г.Сатыбалдиева  "Китеп менин жан досум" 

темасында ата-энелер менен бирдикте ачык 

тарбиялык саат өтүлдү.Сабакта ата-энелер балдары 

менен бирдикте тапшырмаларды аткарып,суроолорго 

жооп берип жатышты. 8а-класстын класс жетекчиси 

А.Абдрахманова классы менен "Китеп окубагандын 

жан дүйнөсү түркөй" темасында ачык тарбиялык саат 

өтүп, китеп окуунун маанилүүлүгү, азыркы убакта 

китеп окуу боюнча көйгөйлөр тууралуу маек болду.

Comments