"Илим,техника жана өндүрүш" жумалыгы

Отправлено 18 февр. 2016 г., 21:17 пользователем Венера Акматбекова   [ обновлено 15 мар. 2016 г., 09:37 ]
                 
          Өрнөк орто мектебинде 2016-жылдын

         8-февралынан 12-февралына чейин 

      "Илим,техника жана өндүрүш" жумалыгы 

       өткөрүлдү. Жумалыкта балдардын колу 

    менен жасалган кыймылга келүүчү буюмдар, 

   кол өнөрчүлүк, жөнөкөй материалдардан ойлоп 

         тапкычтык менен жасалган буюмдар 
    
                        көрсөтүлүп, жакталды.
Comments