Пушкинская неделя "Пушкин-солнце русской поэзии"

Отправлено 18 мар. 2016 г., 08:42 пользователем Венера Акматбекова   [ обновлено 18 мар. 2016 г., 08:43 ]


       Февралдын 3чү жумасы орус адабияты боюнча 

  Пушкиндин жумалыгына арналды. "Пушкин-солнце 

   русской поэзии" жумалыгында улуу орус 

   адабиятчысы А.С.Пушкиндин өмүрү 

   чыгармачылыгы боюнча сынак-конкурс өтүлдү.
 
   Сынак-конкурста дубал газеталар, сүрөттөр, көркөм  
   окуу, рефераттар, буклеттер, кроссворддор, 

   чыгармаларынан үзүндүлөр көрсөтүлүп, эң жакшы 

    аткаргандар грамоталарга ээ болушту

Comments