Ачык сабак "Ысык-Көлдүн 7 акеси"

Отправлено 18 мар. 2016 г., 09:53 пользователем Венера Акматбекова   [ обновлено 18 мар. 2016 г., 09:55 ]


      3-классында Мекен таануу сабагы боюнча 

    "Ысык-Көлдүн 7 акеси" темасында ачык сабак 

     өтүлдү. Сабакта балдар Көлдүн 7 акеси менен 

     тааныштыруу менен көл өрөөнүнө саякатка 
 
     алып чыгышты. Ошону менен бирге 7 санынын 

     мааниси, кыргыз элинде 7 санынын колдонулушу, 

     үрп-адаттар, кыргыз элинин маданияты жөнүндө 

     айтылып өттү.

Comments