ОЛИМПИАДА КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ

В районеВ области

201420152016
201420152016
Олимпиадага катышкан предметтердин жалпы саны
574
001
биринчи орундарга ээ болгон предметтердин саны
001
00
Окуучулар 1-3-орундарга ээ болгон предметтердин саны
342001

2015-жылы райондук олимпиадага Өрнөк орто мектебинен 9 окуучу катышып,4 окуучу 1-3-орундарга ээ болуп кайтышкан.
Алар; математика сабагы боюнча 10-класстын окуучусу 
                            Жакшылык кызы Калия-2-орун,
          кыргыз тил,адабият сабагы боюнча 10-класстын окуучусу
                            Чубак кызы Акылай 2-орун,
          ОИВТ сабагы боюнча 10-класстын окуучусу
                            Мыктыбекова Калима 3-орун,
          химия сабагы боюнча 11-класстын окуучусу
                            Эркимбеков Толубай.

2016-жылда райондук олимпиадага Өрнөк орто мектебинен 4 окуучу катышып, төмөнкүдөй жыйынтыктарга ээ болуп кайтышты.
          математика  Усенов М- Жакшылык кызы Калия 11-класс
          ОИВТ Акматбекова В-Мыктыбекова Калима 11-класс 1-орун
          математика Орунбаева Н-Сабырбек кызы Б.10-класс,
         кыргыз тил, адабият Усубакунова А- Чубак кызы Акылай 
         11-класс.
2016-окуу жылында ОИВТ сабагы боюнча 11-класстын окуучусу Мыктыбекова Калима Областтык олимпиадага катышып,лицей-мектептеринен кийинки 3 орунга ээ болду.
Comments