Жалпы негизги билим берүү(5-9 класстар)

Өрнөк орто мектебинде жалпы негизги билим берүү класстарында 111 окуучу билим алат. 6 класс комплект


 
7-класста кыргыз тил сабагында "тактоочтун түрлөрү" темасы өтүлүп жатат

Comments