ПЕД.КАДРЛАР ВАКАНСИЯСЫ

     
          2015/2016-окуу жылында информатика мугалими жок болгондугуна байланыштуу информатика сабагынын                                               жумалык 7 сааты вакантка коюлду.Информатика мугалимин жумушка чакырабыз.
                                                    

                                                                                                                                           Дареги: Өрнөк айылы.Өрнөк орто мектеби.
                                                                                                                                                          телефон  (3943)58-7-72
Comments