МУГАЛИМДЕР КОЛЛЕКТИВИ

                                                                                                              

                                                                  2020/2021-окуу жылында Өрнөк жалпы орто билим берүү

                                                                                                    мектебинде

                               21 мугалим эмгектенет. Сатыбалдиева Гульнара Каниметовна
ИЗО,чийүү мугалимиАбдрахманова Айнура Аблашевна
химия,биология мугалими
соцпедагог

Жумабаева Тинатин Байышовна
тарых мугалими
тарбия иштери боюнча директордун орун басарыАсангазиева Жаркын Сүйүнбековна
кыргыз тил,адабият мугалими

Дүйшеев Бакачы Темирбекович
дене тарбия мугалими


Узакбаева Венера Жумалиевна
орус тили,адабияты мугалими
         Орумбаева МахаватТурганбековна
                 математика мугалими

 Курманалиева Замира Кубанычбековна
             башталгыч класстын мугалими


Токтомамбетова Дилара Айнидиновна
башталгыч класстын мугалими


    Шамбетова Гульнара Бекбосуновна
         орус тили,адабияты мугалими
Comments