МУГАЛИМДЕР КОЛЛЕКТИВИ

                                                                                                              

                                                                  2015/2016-окуу жылында Өрнөк орто мектебинде

                          21 мугалим эмгектенет. Сатыбалдиева Гульнара Каниметовна
ИЗО,чийүү мугалими


   Жанабулова Зайракан Есенджановна
      Башталгыч класстын мугалими
       профсоюз уюмунун төрайымы

 Кадырбекова Акжолтой Кадырбековна
      даярдоо классынын мугалими


Абдрахманова Айнура Аблашевна
химия,биология мугалими


Жумабаева Тинатин Байышовна
тарых мугалими
тарбия иштери боюнча директордун орун басары

Бекжанова Камила Шүкүралиевна
адеп сабагынын мугалими
пенсионер


Асангазиева Жаркын Сүйүнбековна
кыргыз тил,адабият мугалими

Дүйшеев Бакачы Темирбекович
дене тарбия мугалими


Узакбаева Венера Жумалиевна
орус тили,адабияты мугалими


Акматбекова Нурмира Асанкановна
даярдоо классынын мугалими
         Орумбаева МахаватТурганбековна
                 математика мугалими

 Курманалиева Замира Кубанычбековна
             башталгыч класстын мугалими


Токтомамбетова Дилара Айнидиновна
башталгыч класстын мугалими


    Шамбетова Гульнара Бекбосуновна
         орус тили,адабияты мугалими
Comments