САБАКТАРДЫН ТИЗМЕСИ

 

     

        Бекитем:____________________

                                                                                                                                                        Мектеп директору:__________  Усенов М.И


                Өрнөк орто мектебинин 2016/2017-окуу жылынын 1-жарым жылдыгына

                                     карата түзүлгөн сабактардын расписаниеси.

                                                           1-смена  


Күндөр1а-класс


1б-класс


7-класс


8-класс


9-класс


10-класс


11-класс1-күн

1

математика

Алиппе

О.тил

К.тарых

Информатика

Физика

Химия

2

О.тил

Жазуу

География

Физика

К.тарых

Химия

О.тил

3

Жазуу

О.тил

Музыка

К. тил

Математика

К.тарых

Биология

4

алиппе

математика

Физика

География

О .адабият

Биология

К.тил

5Дене тарбия

Химия

Физика

К.адабият

К.адабият

6

К.адабият


Дене тарбия2-күн

1

Алиппе

Алиппе

К.тил

Химия

К.тил

Д.тарых

Математика

2

Жазуу

Жазуу

К.адабият

Математика

К.адабият

Чет тил

О.тил

3

Мекен

Мекен

Математика

Биология

Д.дарых

Дене тарбия

Чет тил

4

адеп

адеп

О.адабият

Дене тарбия

Чет тил

Математика

К.тарых

5К.тарых

Чет тил

Математика

О.адабият

Физика

6

Дене тарбия
3-күн

1

О.тил

Математика

К.тил

О.адабият

Математика

К.тил

Математика

2

Математика

О.тил

Математика

Д.тарых

Физика

К.адабият

О.адабият

3

Алиппе

Алиппе

К.адабият

Математика

О.адабият

Математика

Д.тарых

4

жазуу

жазуу

О.тил

К.адабият

Чийуу

Адам ж-а коом

Физика

5География

География

О.тил

Физика


6
Информатика


4-күн

1

Математика

Математика

Биология

География

Физика

О.тил

Математика

2

О.тил

Дене тарбия

Чет тил

Математика

Биология

Математика

О.адабият

3

Дене тарбия

Корком онор

Математика

Биология

Чет тил

О.адабият

Физика

4

Корком онор

Орус тили

Информатика

Физика

К.тил

Чет тил

Дене тарбия

5

Тарбия саат

Тарбия саат

Физика

Чет тил

К.адабият

География

География

6

Информатика

5-күн

1

Математика

Математика

К.тил

О.тил

Химия

Математика

Математика

2

Музыка

Музыка

К.адабият

Математика

Биология

Физика

Адам ж-а коом

3

Т.т.к.н

Т.т.к.н

Математика

К.тил

Экономика

К.тил

Астрономия

4

Дене тарбия

Дене тарбия

Д.тарых

Информатика

Математика

К.адабият

К.тил

5Чет тил

Чийуу  

География

Дене тарбия

К.адабият

6эмгек

Дене тарбияЧет тил
6-күн

1О.адабият

Адеп

География

Химия

АЧД

2Дене тарбия

К.тил

Химия

О.тил

АЧД

3Адеп

К.адабият

Дене тарбия

АЧД

Химия

4Корком онор

О.адабият

Адам ж-а коом

АЧД

К.адабият

5Тарбия саат

Тарбия саат

Тарбия саат

Тарбия саат

Тарбия саат

6


20+тарбия саат

20+тарбия саат

30+тарбия саат

30+тарбия саат

32+тарбия саат

29+тарбия саат

30+тарбия саат
                                                                                            


                                                       2-смена   


Күндөр2-класс


3-класс


4-класс


5а-класс


5б-класс


6-класс


1-күн

1

Математика

Математика

Математика

К.тил

Орус тил

О.тил

2

О.тил

К.тил

К. тил

Орус тил

К.тил

Биология

3

Окуу

Окуу

О. тил

О.адабият

Дене тарбия

К.тил

4

Адеп

Мекен

Мекен

Дене тарбия

О.адабият

К.адабият

5


Корком онор

Корком онорДене тарбия

6

2-күн

1

О.тил

Математика

Чет тил

Биология

К.тил

Математика

2

Математика

Чет тил

Орус тил

К. тил

Математика

Биология

3

Дене тарбия

Окуу

Математика

Математика

Биология

Кыргыз адабият

4

Музыка

Дене тарбия

Окуу

Тарбия саат

Тарбия саат

Кыргыз тил

5

Корком онор

Тарбия саат

Кыргыз тилДене тарбия

6

3-күн

1

О.тил

Математика

Математика

Кыргыз тил

Чет тил

Математика

2

Математика

К. тил

Математика

Математика

Кыргыз тил

Чет тил

3

Кыргыз тил

О.тил

О. тил

Чет тил

Математика

К.тил

4

Окуу

Кыргыз тил

Музыка

О.тил

Адеп

К.адабият

5


адеп

Адеп

Адеп

О.тил

Музыка

6

4-күн

1

Математика

Чет тил

Математика

Математика

О.тил

География

2

К.тил

Математика

Чет тил

О.тил

Математика

О.тил

3

Окуу

О. тил

Окуу

Кыргыз тил

эмгек

Математика

4

Мекен  

О. тил

Кыргыз тил

эмгек

Кыргыз тил

О.адабият

5


Дене тарбия

Дене тарбияТарбия саат

6

5-күн

1

Математика

Математика

Математика

Чет тил

Сурот

Математика

2

К.тил

К .тил

К.тил

Сурот

Математика

Чет тил

3

Дене тарбия

Окуу

Окуу

математика

Чет  тил

Сурот

4

Окуу

Музыка

Дене тарбия

О.тил

Музыка

К.тарых

5

Тарбия саат

Т.т.к.н

Т.т.к.н

музыка

О.тил

О.адабият

6Тарбия саат


11.00  ОИВТ кабинетине (8б-кл)

11.00  кыр.тил кабинетине (10-кл)


6-күн

1
Кыргыз тил

тарых

Математика

2
Математика

К.тил

Адеп

3
Тарых

математика

География

4
Дене тарбиясы

Дене тарбия

Д.тарых  

5


Эмгек

6

22+тарбия саат

24+тарбия саат

25+тарбия саат

25+тарбия саат

25+тарбия саат

29+тарбия саат

                                                                                                                                

          Түзгөн окуу бөлүмүнүн башчысы:                    Акматбекова В.А                                       
                                                                                                                                                                                                   
Comments