Тарбиялык иштер 
      
жылдык план 2016-2017-окуу жылы үчүн

Тарбия берүү. “Окуучуларды нравалык маданиятка,патриоттуулукка,кыргыз элинин каада-салттарын пайдаланып тарбия берүүгө жетишүү”

Тарбия иштеринин негизги багыттары: 1.Адеп-ахлактык тарбия,  2.Жарандык тарбия, 3 Мекенчилдикке тарбиялоо, 4. Жаратылышты сүйүүгө тарбиялоо,.5. Көп маданияттуулукка тарбиялоо. 6. Эстетикалык тарбиялоо. 7.Эмгекке тарбиялоо.8. Тарбиялоо процессинде педагогдун ролу. 9. Баланы,өспүрүмдү,кыз баланы,жаш адамды,жаштарды тарбиялоодо үй-бүлөнүн ролу.

      1. Адеп-ахлактык тарбия

Аткарылуучу иштер

мөөнөтү

Ким жооптуу

Кайда каралат

ресурстар

Күтүлүүчү натыйжа

1

Өткөн окуу жылына анализ

Жаңы окуу жылына план   түзүү

сентябрь

Тарбия завучу

педсоветте

план

Жаңы окуу жылына план түзүлөт

2

Мектепте “Билим күнүн” өткөрүү

1-сентябрь

Тарбия завучу

Класс жетекчилер

Директор алдындагы кеңешмеде

Салтанатуу линейка

Сабактар башталат

3

Парламент мүчөлөрү менен иш жүргүзүү

План түзүү

сентябрь

Тарбия завучу

Директор алдындагы кеңешмеде

Парламенттин чогулушу

План түзүлөт

4

“РИСК”группасындагы окуучуларды,томолой, соцжетимдердин тизмесин тактоо

сентябрь

Тарбия завучу

соцпедагог

Директор алдындагы кеңешмеде  

Окуучулардын тизмеси

Тизмеси такталат

Мектептин соц.паспорту түзүлөт

5

“Тимурчулар”командасын түзүү

сентябрь

Тарбия завучу

Парламент чогулушунда

Тимурчулар командасынын планы

Команда түзүлөт.Балдар камкордук көрсөтүүгө көнүгүшөт

6

“Карылар күнү” акциясын өткөрүү Карыларга гүлдесте.концерттик майрам

октябрь

Тарбия завучу

Класс жетекчилер

Директор алдындагы кеңешмеде

Концерттик программа

Карыны сыйлоого тарбияланышат

7

“Кыз адеби кымбат” кыздар кеңеши

ноябрь

Кыздар кеңешинин төрайымы

Кыздар кеңешинде

Доклад,токтом

Кыздардын өзүн алып жүрүүсү,тартиби жакшырат

 

2.      Жарандык тарбия

Аткарылуучу иштер

мөөнөтү

Ким жооптуу

Кайда каралат

ресурстар

Күтүлүүчү натыйжа

1

 Кылмыштуулукту алдын алуу кеңешин жандандыруу

сентябрь

Тарбия завучу

Класс жетекчилер

Өндүрүштүк кеңешмеде

Кеңештин планы

Жаңы окуу жылына план түзүлөт

2

ИДН менен жогулушууларды   өткөрүү

График боюнча

Тарбия завучу

соцпедагог

Өндүрүштүк кеңешмеде

График,токтомдор

ИДН кызматкери менен биргеликте балдардын тартиби каралат

3

Мектеп окуучуларынын арасында зордук-зомбулукту болтурбоо,кылмыштуулуктун алдын алуу максатында профилактикалык иштер

Жыл ичинде

Тарбия завучу

соцпедагог

Өндүрүштүк кеңешмеде

План,токтомдор

Балдардын тартиби жакшырат,көзөмөл күчөйт

4

Кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча иш чаралар

Жыл ичинде

Тарбия завучу

Класс жетекчилер

соцпедагог

Директор алдындагы кеңешмеде

План,токтом

Рейд дептерлери

Изилдөө актылары

Кылмыштуулукка барышпайт

5

“Мен кыргыз атуулумун”

“Кыргыз Республикасынын Конституциясы-негизги мыйзам” дебат сабактары

май

Класс жетекчилер

Тарбия завучу

Директор алдындагы кеңешмеде

план

Конституция жөнүндө маалымат алышат

6

9-май Жеңиш майрамы

Концерттик программасы

май

Класс жетекчилер

Тарбия завучу

Директор алдындагы кеңешмеде

План,программа

Жеңиш күнү эскерилет

 

3.      Мекенчилдикке тарбиялоо

Аткарылуучу иштер

мөөнөтү

Ким жооптуу

Кайда каралат

ресурстар

Күтүлүүчү натыйжа

1

“Тилим-менин  жан дүйнөм”

Сентябрь-ноябрь

Тарбия завучу

Кыргыз тил мугалимдери

Өндүрүштүк кеңешмеде

Жумалыктын программасы,планы

Жаңы окуу жылына план түзүлөт

2

“Менин айылым” акциясы

Айылдын тарыхын, көрүнүктүү адамдарды,

Ветерандарды изилдөө

декабрь

Тарбия завучу

Тарых  мугалими

Өндүрүштүк кеңешмеде

Сүрөттөр,дил баяндар,

Тарыхый фактылар

Айыл жөнүндө түшүнүк алышат

3

“Ата журтум-алтын бешигим” дил баяндар конкурсу

январь

Кыргыз тил мугалимдери

Тарбия завучу

Өндүрүштүк кеңешмеде

Дил баяндар

Окуучулардын ой жүгүртүүсү,сүйлөө речи өнүгөт,Ата Мекенин сүйүүгө тарбияланат

4

Ата Мекенди коргоо күнүнө карата АФган,Баткен согушунун ветерандары менен жолугушуу өткөрүү

февраль

Тарбия завучу

Директор алдындагы кеңешмеде

Программа Дубал газеталар

 

Мекенин сүйүүгө,коргоого тарбияланышат

5

“Ата Мекенимди сүйөм” сүрөттөр конкурсу

февраль

Тарбия завучу

Класс жетекчилер

Директор алдындагы кеңешмеде

Сүрөттөр Дубал газеталар

 

Мекенин сүйүүгө,коргоого тарбияланышат.

Сүрөт тартуу таланты өсөт

6

Ата-Мекенди коргоо күнүн өткөрүү

февраль

Тарбия завучу

Класс жетекчилер

Директор алдындагы кеңешмеде

Концерттик программа

Дубал газеталар

Мекенин сүйүүгө,коргоого тарбияланышат.

7

Кыргыз мамлекетинин атрибуттары(герб,гимн,кыргыз туусу)күнүн белгилөө

Жыл ичинде

Тарбия завучу

Директор алдындагы кеңешмеде

Атрибуттар

Класстык сааттардын пландары

Атрибуттар жөнүндө кеңири түшүнүк алышат

8

5-март Ак калпак күнү

март

Тарбия завучу

 

план

Баш кийимди,калпакты сыйлоону үйрөнүшөт

 

4.      Жаратылышты сүйүүгө тарбиялоо

Аткарылуучу иштер

мөөнөтү

Ким жооптуу

Кайда каралат

ресурстар

Күтүлүүчү натыйжа

1

“Айлана-чөйрөнү тазалайбыз” тазалык акциясы

Жыл ичинде

Тарбия завучу

Класс жетекчилер

Өндүрүштүк бирикмеде

 

Балдар эмгекке,жаратылышты сүйүүгө тарбияланат

2

“Эколог” кружогун уюштуруу

сентябрь

Биолог мугалими

Өндүрүштүк кеңешмеде

Кружоктун планы

Окуучулар жаратылышты коргоого,сүйүүгө тарбияланышат

3

“Күз майрамы”

октябрь

Класс жетекчилер

Өндүрүштүк кеңешмеде

Программа

Дубал газеталар

Окуучулар жаратылышты коргоого,сүйүүгө тарбияланышат

4

Мектептин айланасын жашылдандыруу”Мектеп жашыл бакча” акциясы

Март-апрель

Класс жетекчилер

Өндүрүштүк кеңешмеде

Жашылдандыруу үчүн көчөттөр

Жаратылышты сүйүүгө тарбияланышат

 

5.      Көп маданияттуулукка тарбиялоо

 

Аткарылуучу иштер

мөөнөтү

Ким жооптуу

Кайда каралат

ресурстар

Күтүлүүчү натыйжа

1

Спорттук мелдештерди өткөрүү

Жыл ичинде

Тарбия завучу

Өндүрүштүк кеңешмеде

программасы

Жаңы окуу жылына план түзүлөт

2

“Тамашоу” куудулдар конкурсу

ноябрь

Тарбия завучу

Өндүрүштүк кеңешмеде

программасы

Балдардын таланты өсөт,изденүүсү өсөт

3

Орус тил,чет тил сабактары боюнча декадаларга катышуу

Жыл ичинде

Класс жетекчилер

Өндүрүштүк кеңешмеде

Декада пландары,тапшырмалар

Балдар ар тараптан билимин,талантын өркүндөтө алат

4

Жаңы жылдык “Балаты” майрамы

декабрь

Класс жетекчилер

Өндүрүштүк кеңешмеде

“Балаты” майрамынын программасы

Дубал газеталар балатыны коздоо

4

“Алло! Биз таланттууларды издейбиз!” окуучулар ичинде акын жазуучулар,манас-дастанчылар конкурсун өткөрүү”

февраль

Тарбия завучу

Класс жетекчилер

Директор алдындагы кеңешмеде

программасы

Таланттуу балдардын өнөрлөрү ачылат

5

“Мектеп мырзасы” ,”Күчтүүлөр”,”Кайраттуулар”,”Шамдагайлар”спорттук мелдештер

 

февраль

Дене тарбия мугалими

Класс жетекчилер

Директор алдындагы кеңешмеде

программасы

Спорт оюндарына кызыгуу күчөйт

6

Нооруз майрамы

март

Тарбия завучу

Класс жетекчилер

 

программа

 

6.      Эстетикалык тарбиялоо

Аткарылуучу иштер

мөөнөтү

Ким жооптуу

Кайда каралат

ресурстар

Күтүлүүчү натыйжа

1

“Мектеп формасы”,”Кечиккендер” рейддери

дайыма

Тарбия завучу

Парламент мүчөлөрү

Өндүрүштүк кеңешмеде

Дубал газеталар

Жаңы окуу жылына план түзүлөт

2

“Акыл ордо” интеллектуалдык конкурсун өткөрүү

Предметтик мугалимдер

Класс жетекчилер

Директор алдындагы кеңешмеде

Конкурстун программасы,тапшырмалар

Окуучулардын билими текшерилет

3

“Тилим менин-жан дүйнөм”тил майрамына арналган 3 айлык

Сентябрь-ноябрь

Кыргыз тил мугалимдери

Тарбия завучу

Директор алдындагы кеңешмеде

Жумалыктын прграммасы

Дубал газеталар

Кыргыз тилин барктай билүүнү,тил элдин негизги атрибуту экендигин түшүнүшөт

4

“Гүл майрамы”

Класс-кабинеттерди жашылдандыруу

Кабинеттеги гүлдөр боюнча конкурс

октябрь

Класс жетекчилер

Директор алдындагы кеңешмеде

Конкурстун программасы,тапшырмалар

Класстар жашылдандырылат

5

Күндөлүктөр,окуу куралдар акциясы

октябрь

Тарбия завучу

Директор алдындагы кеңешмеде

күндөлүктөр

Күндөлүктөрдүн,окуу куралдарынын абалы жакшырат

6

8-март Аялдардын Эл аралык күнүнө арналган концерттик программа

март

Тарбия завучу

Өндүрүштүк

кеңешмеде

программа

Аялдарды сыйлоого үйрөнүшөт

7

“Жакшы кыз-жакадагы кундуз” сулуулар конкурсу

март

Тарбия завучу

Өндүрүштүк

кеңешмеде

программа

окуучулар эстетикалык тарбия алышат

 

 

   7.Эмгекке тарбиялоо

Аткарылуучу иштер

мөөнөтү

Ким жооптуу

Кайда каралат

ресурстар

Күтүлүүчү натыйжа

1

“Тимурчулар” командасынын иштери

Жыл ичинде

Тарбия завучу

 

Рейд баракчалары

Жаңы окуу жылына план түзүлөт

2

“Айлана-чөйрөнү тазалайбыз” тазалык акциясы

Жыл ичинде

Тарбия завучу

Класс жетекчилер

Өндүрүштүк кеңешмеде

 

Балдар эмгекке,жаратылышты сүйүүгө тарбияланат

3

“Карылар күнүнө” карата “Тимурчулар”командасынын рейддери

октябрь

Тарбия завучу

Класс жетекчилер

Өндүрүштүк кеңешмеде

Рейд баракчалары

Балдар эмгекке,карыны сыйлоого тарбияланат

4

“Эмгек десанты” чөйрөнү тазалоо

февраль

Тарбия завучу

Класс жетекчилер

Өндүрүштүк

кеңешмеде

 

Айлана-чөйрө тазаланат,балдар эмгекти сүйүүгө тарбияланышат

 

8.      Тарбиялоо процессинде педагогдун ролу

Аткарылуучу иштер

мөөнөтү

Ким жооптуу

Кайда каралат

ресурстар

Күтүлүүчү натыйжа

1

“Мугалим-мөмөлүү дарак” мугалимдер күнүнө арналган концерттик программа

октябрь

Тарбия завучу

Өндүрүштүк кеңешмеде

Программа

Дубал газеталар

 

Мугалимдик кесипти урматтоого үйрөнүшөт

2

“Өспүрүм”,”Үй-бүлө”рейддери

Жыл ичинде

Тарбия завучу,ИДН кызматкери,соцпедагог

Өндүрүштүк кеңешмеде

Рейд дептерлери,токтомдор

Окуучулардын тартибине жашоо шартына байкоо жүргүзүлөт

3

Жолдо жүрүү эрежелери боюнча түшүнүк берүү,класстык сааттар

ноябрь

Тарбия завучу,ИДН кызматкери,соцпедагог

Баш.класстардын класс жетекчилери

Өндүрүштүк кеңешмеде

План,программа

Жолдо жүрүүнүн эрежелерин үйрөнүшөт

4

Тематикалык тарбиялык сааттар

Жыл ичинде

Класс жетекчилер

Директор алдындагы кеңешмеде

план

Окуучулар ар тараптуу тарбия алышат

 

9.      Баланы,өспүрүмдү,кыз баланы,жаш адамды тарбиялоодо үй-бүлөнүн ролу

Аткарылуучу иштер

мөөнөтү

Ким жооптуу

Кайда каралат

ресурстар

Күтүлүүчү натыйжа

1

Ата-энелер менен үч тараптуу келишимдерди түзүү

сентябрь

Тарбия завучу

Класс жетекчилер

Ата-энелер жыйналышында

келишим

Ата-энелер менен келишимдер түзүлөт

2

Ата-энелер жыйналыштары  Ата-энелердин ИДН кызматкери менен жолугушуусу

октябрь

Тарбия завучу

Класс жетекчилер

Ата-энелер жыйналышында

токтомдор

Балдардын тартиби,ата-энелердин көзөмөлү күчөйт

3

“Мен келечекте энемин”кыздар жана энелер кеңеши

январь

Тарбия завуч

Энелер,кыздар кеңеши

Энелер жыйналышында

Программа, токтом

Энелер кыздарга тарбиялык кеңешин беришет

 

 

Окуучулар арасында кылмыштуулукту алдын алуу иш чаралары.

1

“РИСК” группасындагы окуучуларды тактоо.Аларга карточкаларды ачуу иштерин жүргүзүү,мугалимдерди бекитүү

сентябрь

Тарбия завучу

Өндүрүштүк кеңешмеде

Группанын тизмеси,иштеле турган иштин маүмуну

“Риск”группасындагы окуучулар такталат жана алардын үстүнөн иш жүргүзүлөт

2

Кылмыштуулукту алдын алуу кеңешинин ишин жандандыруу

сентябрь

Тарбия завучу.

Класс жетекчилер

Өндүрүштүк кеңешмеде

Курамдын ишинин анализи

Курам иштей баштайт

3

Балдарды мектепке келип-кетүүдө жол кырсыгынан сактоо максатында жолдо жүрүү эрежелерин түшүндүрүү

дайыма

Тарбия завучу.класс жетекчилер

Класстык сааттарда

Окуучулардын маршруттары

Окуучулар жолдо жүрүү эрежелери боюнча түшүнүк алат

4

Тентек,ар кандай адепсиз иштерге жөндөмдүү,сабакты көп калтырган окуучулар менениш алып баруу, Үйлөрүнө рейд жүргүзүү.Ата-энелери менен иш алып баруу

дайыма

Тарбия завучу,соцпедагог,класс жетекчилер

Класстык сааттарда

Рейддер жүргүзүлөт

Тентек окуучулардын тартиби оңдолот

5

Мектеп окуучуларынын арасында налог салуу зомбулугун болтурбоо жана аны алдын алуу иштери ИДН менен биргеликте иштөө

Жыл бою

Тарбия завучу,соцпедагог,класс жетекчилер,ИДН кызматкери

Педкеңеште каралат

 

Зордук зомбулуктун алдын алуу

6

Кылмыштуулуктун алдын алуу максатында окуучулардын үйлөрүнө кечки рейддерди жүргүзүү.Ата-энелери менен иш алып баруу

дайыма

Тарбия завучу

Класс жетекчилер

Педкеңеште каралат

Рейддер жүргүзүлөт.

Үй турмуштары менен таанышуу

Тентек окуучулардын тарбиясы оңолот

7

Кыздар арасында болуп жаткан кылмыштуулуктар боюнча “Кыз адеби кымбат”

9-11-класстар арасында ФАП кызматкерлери менен бирдикте тегерек стол уюштуруу

Жыл ичинде

Тарбия завучу,соцпедагог,класс жетекчилер

Кыздар кеңешинде каралат

Кыздар менен тарбия иштери өткөрүлөт

Кыздыардын тартиби оңолот

8

Кылмыштуулукту алдын алуу максатында “Риск”группасындагы окуучуларды Чолпон –Ата шаарындагы ОВДнынубактылуу КАМАК жайына экскурция уюштуруу

апрель

Тарбия завучу,класс жетекчилер

Өндүрүштүк кеңешмеде каралат

ОВДнын убактылуу КАМАК жайына

Окуучулардын кылмыштуулукка баруусуна бөгөт коюлат

9

“Мектеп рэкетине жол жок” темасында диспут уюштуруу

февраль

Тарбия завучу

Өндүрүштүк кеңешмеде

докладдар

Рэкетчиликке каршы иш жүргүзүлөт

10

Маданий массалык спорттук иш чаралар аркылуу “Кылмыштуулукту болтурбайбыз” ураанынын астында “Мыкты спорттук класс”9011-класстарда,”Мен жана менин ата-энем” 1-4-класстарда

апрель

Тарбия завучу,класс жетекчилер

Өзүн-өзү башкаруу уюмунун кеңешинде каралат

Спорт оюндары

Окуучулардын бош убактысы көңүлдүү өтөт

 

Кыздар менен иш алып баруу

1

“Кызгалдак” кыздар уюмун уюштуруу жана иш алып баруу

сентябрь

Тарбия завучу,класс жетекчилер,кыздар кеңешинин төрайымы

Өзүн-өзү башкаруу уюмунун кеңешинде каралат

план

Клуб уюшулат

2

Кыздар кеңешин өткөрүү кыздардын тартиби, өзүн алып жүрүүсү боюнча иш алып баруу

октябрь

Кыздар кеңеши тарбия завучу

Өзүн-өзү башкаруу уюмунун кеңешинде каралат

Кыздардын тартиби

Кыздар өзүнө тыкан, таза болот

3

“Кыздуу үйдө кыл жатпайт”тегерек стол

ноябрь

Тарбия завучу,кыздар кеңешинин төрайымы

Өзүн-өзү башкаруу уюмунун кеңешинде каралат

докладдар

Кыздарды тазалыкка тарбиялоо

4

“Сүйүү жашоонун мааниси” эрте жашта турмуш куруунун кесепети.Кыздар арасында дебат.энелер жана медицина кызматкерлери,ИДНдын катышуусунда

декабрь

Кыздар кеңеши

Өзүн-өзү башкаруу уюмунун кеңешинде каралат

докладдар

Кыздар турмуш боюнча кабар алышат

5

“Мен келечекте энемин” дил баяндар конкурсу

январь

Кыздар кеңеши

Өзүн-өзү башкаруу уюмунун кеңешинде каралат

докладдар

Кыздар турмуш боюнча кабар алышат

6

Кыздар жана мед кызматкерлери менен жолугушуу өткөрүү

февраль

Кыздар кеңеши

Өзүн-өзү башкаруу уюмунун кеңешинде каралат

 

Кыздардын келечеги,турмуш куруусу,өзүн алып жүрүүсү боюнча кабар алышат

7

“Жакшы кыз жакадагыкундуз” сулуулук конкурсу.Энелери менен биргеликте

март

Кыздар кеңеши

Өндүрүштүк кеңешмеде каралат

Кароо сынактын планы

Кыздар таланттарын көргөзө алышат

8

“Менин идеалым” темасында кыргыздын белгилүү кыздары жөнүндө тегерек стол өткөрүү

апрель

Кыздар кеңеши

Өзүн-өзү башкаруу уюмунун кеңешинде каралат

докладдар

Кыздардын белгилүү кыздары жөнүндө маалымат алышат

9

Кыздар кеңешинин жыйынтыктоочу жыйналышын өткөрүү, кыздардын тартиптери боюнча сүйлөшүү

май

кыздар кеңеши

Өзүн-өзү башкаруу уюмунун кеңешинде каралат

План

Пландын аткарылышы каралат