Өрнөк орто мектебинин 5-6-класстарынын

                    окуучулары ДЮСША мектебинин                            
ага машыктыруучусу Асан  Кыдыралиевдин машыкты

   руусунун алдында спорттун дзюдо,самбо

                        ж.б.түрлөрү боюнча

    көптөгөн турнирлерге катышып, ийгилик менен 

                              кайтып келишүүдө.