Орто (толук) билим берүү (10-11 класстар)

110-11-класстарда жалпы 25 окуучу окуйт,анын ичинен 13 кыз,12 эркек бала.

10-11-класстарда предметтик мугалимдер тарабынан олимпиадага жана ОРТга даярдыктар жүрүп жатат.

2016-жылда райондук олимпиадага предметтик мугалимдер төмөнкү окуучулар менен даярданууда:
          математика  Усенов М- Жакшылык кызы Калия 11-класс,
          ОИВТ Усенов М-Мыктыбекова Калима 11-класс,
          орус тил,адабият Шамбетова Г-Эсенбек кызы А. 11-класс,
          тарых Жумабаева Т-Чолпонбаев Арсен 10-класс,
          математика Орунбаева Н-Сабырбек кызы Б.10-класс,
          химия Абдрахманова А-Сабырбек кызы А.11-класс.

10-11-класстар үчүн окуу планы


 

Компо

нент

Билим берүү

жааты

Сабактын

 

10

11

 

 

 

Тил

Кыргыз тили

2

2

 

орус тили

2

2

 

Чет тили

2

2

 

математикалык

математика

4

4

 

 

 

Табигый-илимий

Мекен таануу

 

 

 

Табият таануу

 

 

 

Биология

1

1

 

Химия

2

2

 

Физика

3

3

 

Астрономия

 

1

 

география

1

1

 

 

 

чеберчилик

Кыргыз адабияты

3

3

 

Орус адабияты

2

2

 

Музыка

 

 

 

Көркөм өнөр

 

 

 

 

социалдык

Кыргызстан тарыхы

1

1

 

Дүйнө тарыхы

1

1

 

Адам жана коом/адеп/экономикага киришүү

1

1

 

Адеп

 

 

 

 

Дене тарбиясы

2

2

 

 

Аскерге чейинки даярдык

2

2

 

 

Турмуш тиричилик коопсуздугунун негиздери

 

 

 

 

Информатика

 

 

 

 

Эмгекке үйрөтүү/чийүү

 

 

 

 

Эмгекке үйрөтүү

 

 

 

Бардыгы:

29

30

 

Жылдык

986

1020

 

Эмгек тажрыйбасы (күндөр менен)

12

 

 

            10-11-класстар үчүн сабактардын расписаниеси


 

 

Күндөр

 

 

10-класс

 

11-класс

 

 

1-күн

1

Орус тил

Биология

2

Биология

Физика

3

Математика

Кыргыз тил

4

Орус адабият

Кыргыз адабият

5

Химия

Адам.коом

6

 

 

 

 

2-күн

1

Математика

Математика

2

Орус тил

Чет тил

3

Кыргыз адабият

Физика

4

Дүйнө тарыхы

Кыргыз тил

5

Дене тарбиясы

Кыргыз адабият

6

 

Тарбия саат

 

 

3-күн

1

Математика

Математика

2

Физика

Химия

3

География

Кыргыз адабият

4

Кыргыз тил

Орус адабият

5

Кыргыз адабият

Орус тил

6

Тарбия саат

 

 

 

4-күн

1

Кыргыз адабият

Математика

2

Орус адабият

Физика

3

Математика

География

4

Физика

Химия

5

Химия

Орус тил

6

 

Орус адабият

 

 

5-күн

1

Физика

математика

2

Кыргыз тил

Кыргызс.тарыхы

3

Кыргызс.тарыхы

Астрономия

4

Чет тил

Дене тарбия

5

Адам .коом

Чет тил

6

 

 

 

 

 

 

 

 

6-күн

1

Чет тил

АЧД

2

Дене тарбия

АЧД

3

АЧД

Дүйнө тарыхы

4

АЧД

Дене тарбия

5

 

 

6

 

 

 

 

29+тарбия саат

30+тарбия саат

 

 

 

Comments