НЕГИЗГИ МААЛЫМАТ

Кыргыз Республикасы. Ысык-Көл облусу, Ысык-Көл району Өрнөк айылы, Өрнөк орто мектеби.

Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область, Иссык-Кульский район. Орнокская средняя школа.

Адрес: ул.Жекшаалы 17

722127 Чон-Сары-Ой айыл өкмөтү

Кыргызская Республика

тел: +996 3943 58-7-72

e-mail: office@ornok.info

website: www.ornok.in

Сатыбалдиева Гульнара Каниметовна

Директор

Усубакунова Аида Амановна

Окуу бөлүмүнүн башчысы

usubakunova@emektep.info

Жумабаева Тинатин Байышовна

тарбия иштери боюча директордун орун басары

Мектептин миссиясы:“Өрнөк орто мектеп билим берүүчү мекеме болуу менен бирге, башталгыч,негизги жана жалпы билим берүүгө багытталат. Ата-энелер,коомчулук менен тыгыз байланышта иштөө менен азыркы коомдо натыйжалуу иштөөгө жөндөмдүү,жашоодо өз ордун таба билген, ар тараптан өнүккөн инсанды тарбиялоо.”