Жалпы негизги билим берүү(5-9 класстар)

Өрнөк орто мектебинде жалпы негизги билим берүү класстарында 111 окуучу билим алат. 6 класс комплект

7-КЛАССТА КЫРГЫЗ ТИЛ САБАГЫНДА "ТАКТООЧТУН ТҮРЛӨРҮ" ТЕМАСЫ ӨТҮЛҮП ЖАТАТ