МЕТОД БИРИКМЕЛЕР

Өрнөк орто мектебинде мугалимдер предметтерге карата 3 метод бирикмеге бөлүнгөн:

1. Гуманитардык багыттагы метод бирикме жетекчиси: Шамбетова Гульнара Бекбосуновна

2. Табигый-эстетикалык багыттагы метод бирикме жетекчиси: Орунбаева Нуржан бейшеналиевна

3. Башталгыч класстардын метод бирикмеси жетекчиси: Токтомамбетова Дилара Айнидиновна