МЕТОД БИРИКМЕЛЕРДИН ПЛАНДАРЫ

Бекитемин: Мектептин директору: Сатыбалдиева Г.К.

Орнок орто мектебинин башталгыч класстар усулдук бирикмесинин

2020-2021-окуу жылына карата тузулгон иш планы.

Бекитемин

Мектеп директору Сатыбалдиева Г.К.

Орнок орто мектебинин математикалык -эстетикалык усулдук

бирикменин 1-жылдык боюнча иш планы.

Бекитемин:

Мектептин директору Сатыбалдиева Г.К.

Гуманитардык багыттагы усулдук бирикменин I жарым жылы учун иш планы.

2020-2021-окуу жылы.

Бекитемин­­:____________

Мектептин директору Сатыбалдиева Г.К

Гуманитардык багыттагы усулдук бирикменин сентябрь айынын

иш планы

2020-2021-окуу жылы.

Метод бирикменин жетекчиси: Мусаева Г.Ш.

Бекитемин____________

Мектептин директору Сатыбалдиева Г.К

Гуманитардык багыттагы усулдук бирикменин

сентябрь айынын жумалык иш планы.

2020-2021-окуу жылы.

Бекитемин _______________

Мектептин директору Сатыбалдиева Г.К

Гуманитардык багыттагы усулдук бирикменин октябрь айынын

иш планы

2020-2021 окуу жылы

Метод бирикменин жетекчиси: Мусаева Г.Ш.

Бекитемин_____________

Мектеп директору Сатыбалдиева Г.К.

Гуманитардык багыттагы усулдук бирикменин октябрь айынын

жумалык иш планы

2020-2021-окуу жылы

Метод бирикменин жетекчиси: Мусаева Г.Ш.

ШШ

Бекитемин _______________

Мектептин директору Сатыбалдиева Г.К.

Гуманитардык багыттагы усулдук бирикменин 2020-2021-окуу

жылынын I чейрегинде иштеген ишине анализ.

Сентябрь айы.

Откон жылдагы иштерге анализ берилип,жаны окуу жылына пландар тузулуп,милдеттер кабыл алынды.Откон жылдагы иштердин жетишкендиктери жана кемчиликтери каралып чыкты.Метод бирикменин мучолору бекитилди.Ар бир мугалимге саттар болунуп берилип,календардык пландар тузулуп,бекитилди.Таланттуу,жондомдуу жана жетишпеген окуучулар такталып,иш алып баруунун пландары бекитилди.

«Аялуу жан сырын адам дилинде айта алат бир гана эне тилинде» тил жумалыгы откорулду.

Асангазиеванын ачык сабагына катышып,анализ берилди.

Кыргыз тил,орус тил,англис тил дептерлеринин абалы текшерилип,кемчиликтери жоюлду.

Октябрь айы.

Кыргыз макал лакаптарын,табышмактарын,жанылтмачтарын,чечен айтыш боюнча конкурс откорулду. Алдынкы тажрыйбалуу мугалимдер Узакбаеванын жана Мусаеванын ачык коргозмолуу сабактарына катышып,тажрый-балары жайылтылды.

Таланттуу ,жондомдуу жана жетишпеген окуучулар менен иш алып барылып жатат.Райондук олимпиадага окуучуларды даярдоо иши журуп жатат.Бирикмедеги мугалимдердин ачык сабактарына

катышып,анализдер берилди.