НАСААТЧЫ МУГАЛИМДЕР

Наасатчы менен жаш мугали...ери жана наасатчылык.docx