АДМИНИСТРАЦИЯ

Сатыбалдиева Гульнара Каныметовна

директор

(3943)58-7-72

Усубакунова Аида Амановна

окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары

Жумабаева Тинатин Байышовна

тарбия иштери боюнча уюштуруучу