МЕКТЕПКЕ КАБЫЛ АЛУУ ТАРТИБИ

Бала мектеп жашына жеткенде (6 жашка) мектепке даярдоо курсуна кабыл алынат.

Даярдоо курсуна кабыл алуу үчүн төмөнкү иш кагаздар даярдалат:

1.Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү.

2.Мектеп директорунун атына ата-эненин арызы.

3.3/4 форматындагы сүрөт.

4.Өздүк дело

5.Медициналык кароодон өткөрүлгөндүгү тууралуу справка