Мектептин ички козомолү

Бекитем

Мектеп директору: Усенов М.

2016-2017- окуу жылы учун окуу иштери боюнча ички козомол планы.

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май