МЕКТЕП ПАСПОРТУ

ИНН 0081020031016

Өрнөк орто мектеби

Ысык-Көл районунун Өрнөк жалпы орто билим беруу мектеби боюнча маалымат

Орто билим берүүчү мектеп

Жайгашкан айылы Өрнөк айылы Жекшаалы көчөсү 17

Окутуунун баскычы 1-11-класс

Окутуу тили - кыргыз

Этникалык составы: кырг.100%,

Класс комплекти: 1-4-кл-5класс 122 окуучу, 5-9-кл-6 класс111окуучу,

10-11-кл-2 класс24 окуучу

2015/2016-окуу жылына карата 13 класс комплект

Окуучулардын саны: 141-кыздар, 157-эркек балдар, 298-жалпы баары.

Жакыр үй-бүлөдөн -5

Өзгөчө муктаждыкка ээ болгон балдар:-7

Тартиби оор балдар: кыз-жок, эркек балдар -1

ИДНдин учетунда: кыз –жок, эркек балдар-жок

Тоголок жетимдер: кыз-жок,эркек балдар- 1

Жарым-жарты жетимдер:

Соц жетимдер:

Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар: 2; 1)Чалагызова Айдана 9-кл. 2)Самыйбеков Орхан 10-кл ДЦП.

2015/2016-окуу жылы боюнча Өрнөк айылында окууга тартылбай калган окуучу жок.

2015/2016-окуу жылы боюнча инклюзивдик окуучу жок.

Билим сапаты: 32.2% менен

Олимпиаданын жыйынтыгы: райондук -3, областтык -, республикалык __(ээлеген орундар)

Жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы (ОРТ) -50% менен.Жалпы 16 окуучу тесттен өткөн,

анын ичинен 12 окуучу 100 баллдан өйдө,8 окуучу 110 баллдан өйдө .

Жогорку бюджеттик окуу жайына өткөндөр: 5.5% менен

Жалпы мугалимдердин саны: 21

2020-2021-окуу жылында билимин жогорулатуучу курстан өткөндөр:

Даярдоо классы 1 , 14 окуучу

Имарат 2017-жылы курулуп ишке берилген.225 орундук,10 класстык бөлмөлүү 2 этаж имарат.

Жылытуунун түрү: көмүр жагылат,жылына 80 т.

2015/2016-окуу жылынын 1-сентябрына карата Өрнөк орто мектебинин мугалимдеринин сапаттык курамы.

Өрнөк орто мектебинин пед персоналы боюнча жалпы маалымат.

2014/2015-окуу жылы боюнча ОРТ жыйынтык мониторинги

2014/2015-окуу жылында Өрнөк орто мектебинен 16 окуучу ОРТ тапшырган. ОРТ нын жыйынтыгы боюнча

50% 110 баллдан өйдө көрсөкүч берген. Эң жогорку балл 140-1 окуучу, 122,123 баллды 2 окуучу көрсөткөн.

Өрнөк орто мектебинин ОРТ тапшыруу боюнча 3 жылдын жыйынтык мониторинги.

2012/2013-окуужылында 16 окуучу ОРТ тапшырган, анын ичинен 100 баллга чейин 9 окуучу,100баллдан өйдө 6 окуучу,120 баллдан өйдө 2 окуучу балл алган.

2013/2014-окуу жылында 9 окуучу ОРТ тапшырган, анын ичинен 100 баллга чейин 6 окуучу 100 баллдан өйдө 3 окуучу,110 баллдан өйдө 1 окуучу балл алган.

2014/2015-окуу жылында 16 окуучу ОРТ тапшырып, анын ичинен 100 баллга чейин 4окуучу 100 баллдан өйдө 8 окуучу, 120баллдан өйдө3 окуучу балл алган.

Өрнөк жалпы орто билим берүү мектебинин

2015-2016 окуу жылына карата сааттардын эсеби

Мектеп директору: ___________________________________Усенов М.И

Окуу бөлүмүнүн башчысы:______________________________Акматбекова В.А

Ысык-Көл РайБББ башкы экономисти:____________________Токтогулова А

Макулдашылды Бекитемин:

Ысык-Көл райондук Мектептин директору

Билим берүү бөлүмүнүн _______________Усенов М И

___________Абирова Д.Э

Өрнөк орто мектебинин 2015-2016-окуу жылыны

сентябрь айына карата класс комплектиси

Окуу бөлүмүнүн башчысы: Акматбекова В.А

Макулдашылды: Бекитемин:

Ысык-Көл райондук Өрнөк орто мектебинин директору

Билим берүү бөлүмүнүн башчысы _____________________________Усенов М.И.

___________________Абирова Д.Э.

Өрнөк орто мектебинде кыргыз тилинде окутуучу жалпы билим берүү үчүн 2015/2016-окуу жылынын базистик окуу планы.

“Макулдашылды” Бекитемин

Ысык-Көл РБББ Өрнөк орто мектебинин

Башчысы:_______________Д.Э.Абирова директору______________М.И.Усенов

“___”___________________2015-ж “___”___________________2015-ж

Штаттык бирдик Өрнөк орто мектеби 2015-ж Өрнөк айылы

13 класс комплект 235 окуучу

Өрнөк орто мектебиндеги томолой жетимдердин тизмеси

Өрнөк орто мектебиндеги жарым-жартылай жетимдердин тизмеси

Өрнөк орто мектебиндеги соц.жетимдердин тизмеси