МЕКТЕП ПОРТФОЛИОСУ

Кыргыз Республикасы. Ысык-Көл областы. Ысык-Көл району.

Өрнөк орто мектеби.

жалпы билим берүүчү мектеп