МУГАЛИМДЕР КОЛЛЕКТИВИ

2020/2021-окуу жылында Өрнөк жалпы орто билим берүү

мектебинде

21 мугалим эмгектенет.

Сатыбалдиева Гульнара Каниметовна

ИЗО,чийүү мугалими

Орумбаева МахаватТурганбековна

математика мугалими

Асангазиева Жаркын Сүйүнбековна

кыргыз тил,адабият мугалими

Абдрахманова Айнура Аблашевна

химия,биология мугалими

соцпедагог

Курманалиева Замира Кубанычбековна

башталгыч класстын мугалими

Дүйшеев Бакачы Темирбекович

дене тарбия мугалими

Жумабаева Тинатин Байышовна

тарых мугалими

тарбия иштери боюнча директордун орун басары

Токтомамбетова Дилара Айнидиновна

башталгыч класстын мугалими

Узакбаева Венера Жумалиевна

орус тили,адабияты мугалими

Шамбетова Гульнара Бекбосуновна

орус тили,адабияты мугалими

2020/2021-окуу жылынын 1-сентябрына карата Өрнөк жалпы орто билим берүү мектебинин мугалимдеринин сапаттык курамы.

Өрнөк орто мектебинин пед персоналы боюнча жалпы маалымат.