ОЛИМПИАДА КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ

2016-жылда райондук олимпиадага Өрнөк орто мектебинен 4 окуучу катышып, төмөнкүдөй жыйынтыктарга ээ болуп кайтышты.

математика Усенов М- Жакшылык кызы Калия 11-класс

ОИВТ Акматбекова В-Мыктыбекова Калима 11-класс 1-орун

математика Орунбаева Н-Сабырбек кызы Б.10-класс,

кыргыз тил, адабият Усубакунова А- Чубак кызы Акылай

11-класс.

2016-окуу жылында ОИВТ сабагы боюнча 11-класстын окуучусу Мыктыбекова Калима Областтык олимпиадага катышып,лицей-мектептеринен кийинки 3 орунга ээ болду.

2015-жылы райондук олимпиадага Өрнөк орто мектебинен 9 окуучу катышып,4 окуучу 1-3-орундарга ээ болуп кайтышкан.

Алар; математика сабагы боюнча 10-класстын окуучусу

Жакшылык кызы Калия-2-орун,

кыргыз тил,адабият сабагы боюнча 10-класстын окуучусу

Чубак кызы Акылай 2-орун,

ОИВТ сабагы боюнча 10-класстын окуучусу

Мыктыбекова Калима 3-орун,

химия сабагы боюнча 11-класстын окуучусу

Эркимбеков Толубай.