Орто (толук) билим берүү (10-11 класстар)

110-11-класстарда жалпы 25 окуучу окуйт,анын ичинен 13 кыз,12 эркек бала.

10-11-класстарда предметтик мугалимдер тарабынан олимпиадага жана ОРТга даярдыктар жүрүп жатат.

2016-жылда райондук олимпиадага предметтик мугалимдер төмөнкү окуучулар менен даярданууда:

математика Усенов М- Жакшылык кызы Калия 11-класс,

ОИВТ Усенов М-Мыктыбекова Калима 11-класс,

орус тил,адабият Шамбетова Г-Эсенбек кызы А. 11-класс,

тарых Жумабаева Т-Чолпонбаев Арсен 10-класс,

математика Орунбаева Н-Сабырбек кызы Б.10-класс,

химия Абдрахманова А-Сабырбек кызы А.11-класс.

10-11-класстар үчүн окуу планы

10-11-класстар үчүн сабактардын расписаниеси