ПЕД.КАДРЛАР ВАКАНСИЯСЫ

2015/2016-окуу жылында информатика мугалими жок болгондугуна байланыштуу информатика сабагынын жумалык 7 сааты вакантка коюлду.Информатика мугалимин жумушка чакырабыз.

Дареги: Өрнөк айылы.Өрнөк орто мектеби.

телефон (3943)58-7-72