САБАКТАРДЫН ИРЕТИ

Бекитем:____________________

Мектеп директору:__________ Усенов М.И

Өрнөк орто мектебинин 2016/2017-окуу жылынын 1-жарым жылдыгына

карата түзүлгөн сабактардын расписаниеси.

1-смена

2-смена

Түзгөн окуу бөлүмүнүн башчысы: Акматбекова В.А