Ата-энелер жыйналышы

Дата публикации: Jan 22, 2016 5:11:35 AM

2016-жылдын январь айынын 12 де мектепте

Айыл өкмөтүнүн катышуусу менен мектепте

ата-энелер жыйналышы болуп өттү.

Жыйналышта басымдуу аталар катышып,

окуучулардын арасында кылмыштуулукту

болтурбоо жана мечитке баруу, балдарды

мечитке жиберүү маселелери каралып, жана

окуучулардын коопсуздугун камсыз кылуу

ата-энелерге милдеттендирилди.