Ачык сабактар

Дата публикации: Nov 19, 2015 3:21:57 PM

Мектепте ачык сабактар декадалары өтүлүп турат.

тажрыйбалуу мугалим Узакбаева В орус тили сабагынан

топтордо иштөө жана баалоо боюнча ачык сабак өтүп өз

тажрыйбасы менен бөлүштү.

Кыргыз тил сабагы боюнча Усубакунова Аида 7-класста

"тактоочтун түрлөрү" темасында жыйынтыктоо сабагын өттү