Ачык сабактар

Дата публикации: Mar 15, 2016 4:40:11 PM

Мектепте ачык сабактар өткөрүлүүдө.

1-класста 10-февралда Үсөнбаева Нуркыз

алиппе сабагында "Байчечекей" темасында

сабак өтүп жатат.