АЧЫК ЭШИКТЕР КҮНҮ

Дата публикации: Dec 04, 2015 7:27:59 AM

Мектепте ачык эшиктер күнү өткөрүлүп жатат.

Ачык эшиктер күнүндө ата-энелер балдарынын

сабактарына катышып, мектеп менен

байланышта болуп турушат