Ачык эшиктер күнү

Дата публикации: Mar 30, 2016 4:11:32 PM

Ата-энелер менен байланышты күчөтүү

максатында мектепте ачык эшиктер күнү

өткөрүлүп турат. Ата-энелер балдарынын

сабактарына катышып, билимин, жетишүүсүн,

окуп түшүнүүсүн баалап, жетишпеген жагын

үйдөн жардам берүүгө аракет кылат.

Мугалим ата-эне менен бирдикте окуучунун

билим сапатын көтөрүүгө аракеттенүүдө.