"Аялуу жан сырын адам дилинде айта алат бир гана эне тилинде" тил майрамына карата өтүлгөн иш чаралар

Дата публикации: Nov 04, 2015 1:44:30 PM

Өрнөк орто мектебинде 23-сентябрь- Тил майрамына

карата "Аялуу жан сырын адам дилинде айта алат бир гана

эне тилинде" аттуу 3 айлык иш чара өткөрүлүп жатат.

Сентябрь-ноябрь айларында өткөрүлүүчү бул иш чарада

окуучулардын кыргыз тили боюнча докладдары,дил

баяндары,дубал газеталары, кыргыз тилинде макал-

лакаптар конкурсу, кыргыз элинин көрүнүктүү адамдары,

кыргыз элинин тарыхы,көркөм окуу, ырлар сынактары,

дастан,манас айтуу конкурстары каралды.