"Бирге окуйбуз" долбоору

Дата публикации: Dec 24, 2015 3:48:13 AM

"Бирге окуйбуз" долбоору боюнча түзүлгөн план

боюнча 4б-класста шар окуу, жаңырык окуу, слалом

окуу көндүмдөрү боюнча ачык сабак өтүлдү. Сабак

ата-энелердин катышуусу менен болду.