"Бирге окуйбуз" долбоору боюнча сабактар

Дата публикации: Dec 16, 2015 4:31:10 PM

Башталгыч класстын мугалимдери ата-энелер менен

бирдикте балдардын окуу көндүмдөрүн, окуп

түшүнүүсүн,шар окуу көндүмдөрүн өнүктүрүү үчүн

"Бирге окуйбуз" долбоорунун үстүндө иштеп

жатышат. Ата-энелерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, балдарынын жетишкендиктери жана жетишпей жаткан учурлары жөнүндө айтылып,жакшы жетишкендиктерге жетүү үчүн бирге аракет кылуу керектиги айтылды.

Мугалимдер арасында семинарлар өтүлүп, балдарды китеп окууга тартуу,аларды кызыктыруу үчүн жомок,аңгеме китептерин окуп берип жана өз алдынча окууга китептерди берип турушат.