"Бирге окуйбуз" долбоору. Окуу лагери

Дата публикации: Jan 09, 2016 4:28:56 AM

Кышкы каникул убагында "Бирге окуйбуз"

долбоорунун негизинде мектепте окуу лагери ачылды.

Окуу лагеринде 1-4-класстын окуучулары

топторго бөлүнүп,мугалимдер менен бирдикте

иштеп жатышат.

Топтордо иштөөнүн атайын графиги,планы

түзүлгөн.(окуу ишмердүүлүгү Башталгыч класстар)

Окуу лагеринде балдар адабий китептерди,жомокторду,аңгемелерди окуу менен бирге кол жазмаларын оңдоо үчүн тапшырмаларды аткарып, кол өнөрчүлүк чыгармачылыгын да өнүктүрүүдө.