"БИРГЕ ОКУЙБУЗ" ДОЛБООРУ

Дата публикации: Nov 16, 2015 4:28:20 AM

Өрнок орто мектебинин башталгыч класстарынын

мугалимдери "Бирге окуйбуз" долбоорунун алкагында

иштеп жатышат. Башталгыч класстардын МБнин

чогулушунда ментор шайланып, пландары

түзүлүп,бекитилди.

Мектеп ичинде семинарлар,ачык сабактар өтүлүп жатат.