"Бирге окуйбуз" долбоору

Дата публикации: Nov 19, 2015 3:23:49 PM

Башталгыч класстар арасында "Бирге окуйбуз"

долбоорунун алкагында ачык сабактар өтүлүп турат.

Сабактарга тажрыйбалуу мугалимдер катышып,

насааттарын айтып, тажрыйба бөлүшүүдө.