"Бирге окуйбуз" долбоору

Дата публикации: Dec 25, 2015 4:0:26 AM

Тажрыйбалуу мугалим Жанабулова Зайракан

4а-класста "Бирге окуйбуз" долбоорунун графиги

боюнча шар окуу, жаңырык окуу көндүмдөрү

боюнча ачык сабак өттү.